ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

μεταφορές υγρών τροφίμων

 

Διαθέτουμε καινούργια ανοξείδωτα βυτία μεταφοράς υγρών τροφίμων (foodstuff only) με ελάχιστο μεικτό βάρος για την εξοικονόμηση ωφέλιμου φορτίου. Οι δεξαμενές μας πληρούν τις προδιαγραφές ATP και ΕΦΕΤ για ευπαθή προϊόντα, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να μεταφέρουμε με ασφάλεια και αμεσότητα προϊόντα, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στη κατηγορία των υγρών τροφίμων, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 

  • Ασφάλιση CMR (Convention des Marchandises par Route) ρήτρες ασφάλισης φορτίου A & C
  • Πιστοποίηση Ε.Φ.Ε.Τ. ( Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) Ν. 2741/ΦΕΚ 199/28-09-1999
  • Πιστοποίηση ΑΤΡ του Εργαστηρίου Ελέγχων κατά ΑΤΡ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
searchsearch