ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

Ctetacargo lavaggio
Ctetacargo lavaggio

Η CRETACARGO Transport συνεργάζεται με ένα εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού βυτίων υψηλής ποιότητας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, έχοντας ως στόχο την διάκριση στον ευρωπαϊκό κλάδο των τροφίμων.

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης υγεία των δεξαμενών μας και η σωστή μεταφορά των προϊόντων σας, η δεξαμενή καθώς και όλες οι σωληνώσεις καθαρίζονται μετά από την παράδοση του κάθε προϊόντος. Ο καθαρισμός προσδιορίζεται από τον τύπο του προϊόντος που έχει μεταφερθεί.

 

searchsearch